TRANSPORT MEDYCZNY Z ZAGRANICY

Czy wyjeżdżasz za granicę z polisą turystyczną?

Teoretycznie świadomość ubezpieczeniowa stale wzrasta, ale w praktyce... czy wiesz jak postępować za granicą z problemem medycznym?

Co gwarantuje polisa w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń?

 

Polisa, a transport medyczny

Wybierając się za granice Polski, do pracy czy... na studia, warto pamiętać o przemyślanym ubezpieczeniu.

Na terenie Unii Europejskiej cześć z nas może skorzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

EKUZ umożliwia korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej na tych samych zasadach co obywatele danego kraju.

To dla Cudzoziemca może się okazać niewystarczające...

Warto wiedzieć, że w zdecydowanej większości przypadków EKUZ nie zagwarantuje organizacji oraz pokrycia kosztów transportu..., także powrotnego do Polski.

Dla przykładu w ramach polisy turystycznej w razie złamania nogi czy innego rodzaju urazów wymagających transportu w pozycji pół-leżącej czy leżącej, towarzystwo ubezpieczeń organizuje oraz pokrywa koszty transportu ambulansem, pociągiem czy samolotem sanitarnym, transportując poszkodowanego do kraju, do wysokości sumy ubezpieczenia.

Takich usług nie zapewnia nam ubezpieczenie w NFZ, a warto wiedzieć, że tego typu transport kosztuje czasem kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych i może być wielokrotnie wyższy niż same koszty leczenia.

 

Opcje transportu

Organizacją pomocy i transportu zajmuje się, w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego, firma assistance.

To współpracujący z nią zespół lekarzy decyduje o wyborze danego środka transportu w oparciu o pisemne zalecenia od lekarza prowadzącego.

W praktyce często zdarza się, że linie lotnicze odmawiają takiego transportu ze względów technicznych lub medycznych, m.in. powołując się na wewnętrzne przepisy, np. że poszkodowany po zawale nie może latać przez określoną liczbę dni czy nawet tygodni.

Możliwości transportu medycznego jest kilka, a decyzja o wyborze danego środka, zależy przede wszystkim od stanu zdrowia pacjenta.

Nie bez znaczenia są też koszty, jednak bezpieczeństwo poszkodowanego odgrywa tu najważniejszą rolę.

Poszkodowany może wrócić do kraju: zwykłym środkiem lokomocji: samochód, autokar, pociąg; lotem rejsowy – na zwykłym siedzeniu, z dodatkowym miejscem na nogę (tzw. extra-seat) lub na noszach; samodzielnie albo z asystą cywilną lub medyczną; ambulansem z ratownikiem lub lekarzem; samolotem sanitarnym (air-ambulance) – z pełnym wyposażeniem reanimacyjnym i doświadczonym zespołem medycznym.

 

Koszty transportu do kraju

Trudno jednoznacznie określić koszty transportu medycznego.

Wpływa na to wiele czynników, jak min. rodzaj środka transportu, odległość, dodatkowe wymagania, np. asysta pielęgniarki lub lekarza czy specjalne potrzeby (np. lot na noszach). Największe rozbieżności cenowe istnieją w przypadku transportów komercyjnymi lotami – przykładowo jednego dnia ten sam bilet lotniczy kosztuje 2,5 tys. PLN, a kolejnego już 4,5 tys. PLN. Rozbieżności w kosztach przelotów samolotów sanitarnych mogą być znaczne.

Przykładowe ceny:

·         lot rejsowy z extra-seat'em (dodatkowe miejsce na złamaną nogę) z Francji: ok. 5-6 tys. PLN;

·         ambulans z Austrii z asystą lekarza: ok. 9 tys. PLN;

·         samolot sanitarny z Egiptu: ok. 25 tys. EUR

·         samolot sanitarny z Australii – po długich poszukiwaniach na całym świecie (wyceny dokonane przez różne firmy) – 131.000 EUR (rozpiętość cen wynosiła prawie 200 tys. EUR).

Ważne jest «myślenie na zapas». Nigdy nie wiemy, co nas spotka za granicą. Sama ostrożność nie wystarczy.

 

Ubezpieczenie TWOJA KARTA PODRÓŻE (CLASSIC, STUDENT) :

 • działa już następnego dnia po dniu wykupienia (brak okresu karencji) i nie ma ograniczenia co do długości pobytu za granicą
 • w razie zachorowania czy wypadku za granicą - pokrywa koszty leczenia (u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, a także w szpitalu, koszty leków, ...)
 • chroni podczas wypoczynku i amatorskiego uprawiania sportów, takich jak m.in. narciarstwo, snowboard, jazda na rowerze, pływanie kajakiem, żaglówką, łodzią wiosłową lub rowerem wodnym, wędrówki górskie, uczestnictwo w jeep-safari czy jazda na wielbłądzie...
 • działa podczas wykonywania pracy za granicą - pracy umysłowej oraz prostych prac fizycznych, jak np. prace związane z wykańczaniem wnętrz, przy zbiorach warzyw i owoców, w rolnictwie czy jako kierowca, opiekunka lub pielęgniarka, kelnerka, ... (za wyjątkiem niebezpiecznej pracy fizycznej - jak np. przy pomocy narzędzi niebezpiecznych, w środowisku lakierów, paliw, gazów technicznych, olei technicznych, na wysokościach, pod ziemią, pod wodą,...)

·         działa podczas zaostrzenia objawów choroby przewlekłej (choroby przewlekłe są w zakresie)

(np. ... ALERGIE, nadciśnienie, nowotwory, stwardnienie rozsiane, choroby układu krążenia, choroby wieńcowe, epilepsja, cukrzyca, astma, przewlekłe choroby układu oddechowego, choroba Alzheimera, zespół Parkinsona, osteoporoza, niedoczynność tarczycy, przewlekłe owrzodzenia...)

 • gwarantuje szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia:
  • Koszty Leczenia (KL) 260 000 PLN
   Ubezpieczenie kosztów leczenia chroni przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z leczeniem poza granicami Polski, powstałymi w wyniku wypadku lub choroby. Są to, w zależności od zachorowania, wydatki związane z wizytą u lekarza pierwszego kontaktu, pediatry lub specjalisty oraz niezbędnymi badaniami, operacjami, pobytem w szpitalu, a także w związku z transportem medycznym. Ponadto ubezpieczenie pokrywa koszty przedwczesnego porodu (do 32 tygodnia ciąży) oraz koszty opieki nad matką i noworodkiem.
  • pokrywa koszty wynikające z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych  np. cukrzycy czy chorób układu krążenia 50 000 PLN
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 15 000 PLN
   NNW gwarantuje ochronę zdrowia i życia, zabezpiecza Cię przed dotkliwymi skutkami wypadków. Dzięki ubezpieczeniu NNW ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane ze śmiercią oraz w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. za złamanie ręki lub nogi. W takiej sytuacji otrzymujesz odszkodowanie, którego wysokość wyliczana jest procentowo od sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. W razie śmierci ubezpieczyciel wypłaca świadczenie osobie uprawnionej do jego otrzymania.
  • Odpowiedzialność Cywilna (OC) 100 000 PLN
   OC obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym poza granicami naszego kraju.
  • Ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń (KK) 1 000 PLN
   Pakiet gwarantujący ochronę Twoich rzeczy osobistych od kradzieży z włamaniem oraz rabunku.
  • Koszty Rehabilitacji po powrocie do Polski (KR) 500 PLN
 • zapewnia bezgotówkowe rozliczanie kosztów medycznych - rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane są bez konieczności angażowania Twoich pieniędzy
 • pokrywa koszty ratownictwa i poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze.

 

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Twoja Karta Podróże (OWU) na: http://pl.april-international.com/polska